De film GIRL kon verder en breder onder de aandacht gebracht worden naar specifieke kansengroepen dank zij de steun van het Gelijkekansenbeleid van de Vlaamse regering. Doelgroepen zijn groepen die omwille van bepaalde kenmerken (geslacht, seksuele oriëntatie, handicap, etnische afkomst, …) gemakkelijk blootstaan aan discriminatie en voor wie het beleid een bijzondere inspanning wil leveren.

 

Het huidige Vlaamse gelijkekansenbeleid richt zich onder andere op volgende kansengroepen die de film GIRL beoogde te bereiken:

-GENDER

Vrouwen blijven geconfronteerd met een aantal hindernissen bij hun maatschappelijke ontplooiing en participatie. Omgekeerd worden mannen in de zorgrol geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen.

 

-HOLEBI’S & TRANSGENDER PERSONEN

Holebi’s (homo’s, lesbiennes en biseksuelen) en transgender personen botsen vaak nog op onbegrip en discriminatie. Die kunnen een ernstige belemmering vormen voor hun welzijn.